Algemene Ledenvergadering 28 juni 2022

 

Sinds de laatste jaarvergadering op 10 maart 2020 is er veel gebeurd. Lang lagen de verenigingsactiviteiten stil, pas in juni vorig jaar kon er in kleine groepen voorzichtig worden begonnen. Inmiddels zijn alle activiteiten weer mogelijk en liggen er concrete plannen voor het tweede halfjaar. Maandelijks worden deze aangekondigd in de Nieuwsbrief. Het ledenaantal verminderde in de afgelopen twee jaar met 85, waarvan 50 door overlijden. Aan dit laatste wordt op passende wijze aandacht besteed. Ondanks de toch wel behoorlijke terugloop is KBO-Velden met zo’n 370 leden nog altijd een van de grootste Veldense verenigingen. De vele vrijwilligers vormen samen het kloppend hart van onze vereniging. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

 

In de vergadering zijn Ger van Rensch en Kees van Overveld afgetreden als bestuurslid. Zij waren niet meer herkiesbaar. Penningmeester Jan Keijers wordt herkozen. Tot lid van het bestuur werden gekozen Louis Brüll en Ian Cowan. Zij zijn al enige tijd actief als aspirant-bestuurslid. Voorzitter Ine Jacobs en secretaris Marie-José Peters werden herkozen voor een periode van één, resp. twee jaar. Na de vergadering was er gelegenheid tot kienen, waaraan velen hebben deelgenomen. Een uitgebreide impressie volgt in Nieuwsbrief 155, die eind augustus verschijnt.