Vrijwillige Ouderen Adviseurs - VOA en Belastingservice

Categorie: Ledenservice
Geschreven: 13 juni 2009

Invulhulp

In het Nederlandse woud van regels is verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging over 3 VOA’s die opgeleid zijn om daar waar nodig voor onze leden de weg te vinden. De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag bereid om u ondersteuning te bieden. De VOA’s met een * willen u bovendien graag helpen bij het regelen van uw belastingzaken.  

De OA’s zijn als volgt bereikbaar:  

Frans van Neer *

06-51207729

Marie-José Peters *

077-4721874

                         

Geen OA, wel belastinginvuller:

Ria Hermans

077-4723053


                                               
     

Zoeken