Men kan lid worden van de KBO wanneer men de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt.

De contributie bedraagt € 24,- per jaar en wordt rond 6 februari via een machtiging automatisch geïnd.

Als lid van de KBO-Velden ontvangt men 10 keer per jaar het blad 'Nestor' van de Unie KBO en eveneens 10 keer per jaar de "Nieuwsbrief" van de KBO-afdeling Velden.

Als lid kan men deelnemen aan alle activiteiten zoals aangegeven in het Jaarprogramma en in het hoofdstuk "Activiteiten".

Nadere informatie staat uitvoerig vermeld op de volgende websites:

www.kbovelden.nl - www.kbolimburg.nl - www.uniekbo.nl