Privacystatement

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Velden 16-5-2018
   
 • De volgende persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen.
   Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer, man/vrouw.

 

 • Zorgvuldigheid met betrekking tot persoonsgegevens.
   De gegevens worden door de ledenadministrateur online in de ledenadministratie van KBO-Limburg ingegeven. Hij houdt voor zichzelf de gegevens bij in Excel. Deze gegevens worden niet aan derden (buiten de KBO) verstrekt.

 

 •  Overzicht van de systemen die de gegevens verwerken.
   De gegevens worden door de ledenadministrateur online in de  ledenadministratie van KBO-Limburg ingegeven. En vervolgens in de computer van de ledenadministrateur. Verder wordt er geregeld een back-up gemaakt op een extern medium. De back-up wordt op een aparte locatie bewaard bij de ledenadministrateur.

 

 • Toegang tot de systemen met (gevoelige) informatie.
   De ledenadministrateur heeft toegang op zijn eigen systeem tot de ledenadministratie en via een inlogcode tot de ledenadministratie op het systeem van KBO-Limburg. De gegevens van ledenadministratie zijn middels een gebruikersnaam en wachtwoord benaderbaar door: voorzitter, secretaris, bezorger nieuwsbrief en de ledenwerver.

 

 • De verwerking van persoonsgegevens gaat volgens de AVG-regels.
   Er worden alleen gegevens vastgelegd welke nodig zijn voor het goed kunnen functioneren van de KBO-Velden. Deze vastlegging wordt uitsluitend uitgevoerd door de ledenadministrateur.

 

 • Training bestuursleden hoe ze intern moeten omgaan met de gegevens.
   Wanneer er behoefte is aan bijscholing c.q. handleiding voor het omgaan met de gegevens, zullen de bestuursleden hulp aangeboden krijgen door externe of interne deskundigen.

 

 • Beveiliging van de IT-zaken.
   Er wordt gebruik gemaakt van een up-to-date antivirus programma. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.