7 maart 2023

De Algemene ledenvergadering 2023 is gehouden op dinsdag 7 maart jl

In de nieuwsbrief nr 161 is een verslag van deze vergadering opgenomen.

 

Algemene Ledenvergadering 2022