Open inloop/eettafel Rozenhof

Categorie: Actueel
Geschreven: 21 december 2016

Senioren/ouderen fel tegen verplaatsen Open inloop/eettafel Rozenhof naar BMV

Op 18 november j.l. werd door een leidinggevende van “Het huis van de Wijk” een brief gestuurd aan de gebruikers waarin werd aangekondigd dat de open-inloop van de Rozenhof verplaatst zou worden naar de BMV. Tevens werd in deze brief aangekondigd dat de gemeente op 7 dec. hierover een voorlichtingsmiddag zou houden. Deze brief heeft bij de meeste senioren/ouderen voor heel veel onrust gezorgd. Niet alleen de bewoners maar ook vele senioren uit Velden en omgeving en de KBO afdeling Velden hebben duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel van de gemeente. Via het plaatselijke informatieblad het ‘Klokje’ heeft voorzitter Ine Jacobs – de eerste keer persoonlijk en daarna namens de bewoners en de KBO Velden- het ongenoegen van de diverse partijen vertaald.

In het navolgende overzicht een paar passages uit de publicatie in het ‘Klokje’.

Informatieblad 49 ‘Klokje’

Nu hebben we vernomen dat de gemeente Venlo voornemens is deze open-inloop/dagopvang te verplaatsen naar de B.M.V. “De Vilgaard”. Onze ouderen kunnen dan niet meer komen en gaan wanneer ze willen, maar moeten s’ morgens in een busje stappen dat hen naar “De Vilgaard” brengt en s’ middags weer terug . Het normale dagritme van onze ouderen wordt totaal verstoord. Er wordt met hen gesjouwd en velen kunnen dit niet meer aan. Er is grote paniek ontstaan onder de bewoners van ‘Rozenhof 1 en 2’ en de ‘Blaeckhof’. Dit mag niet gebeuren. Laten we gezamenlijk opkomen voor de belangen van onze ouderen en ons massaal hier tegen verzetten. Laat uw stem horen! Informatieblad 50 ‘Klokje’ Op woensdag 7 december 2016 had de gemeente een voorlichtingsmiddag georganiseerd met de ouderen die de Open-Inloop bezoeken. De opkomst was massaal. De ambtenaren van de gemeente zijn geschrokken van de negatieve reacties vanuit de ouderen. Tevens werden er 180 handtekeningen van ouderen aangeboden als protest.

Op maandag 5 december 2016 hebben we ook alle politieke partijen van de gemeenteraad benaderd. We hebben contact gehad met de woningbouwvereniging, ambtenaren en diverse raadsleden. We hebben de druk behoorlijk opgevoerd en dit alles heeft ertoe geleid dat de wethouder woensdagavond 14 december 2016 tijdens een bijeenkomst van de raad gezegd heeft dat de OPEN-INLOOP voor ouderen gewoon in de ‘Rozenhof’ blijft. Volgens de wethouder zou de hele rel op een “vergissing” berusten. Jammer! Alleen het resultaat telt!! Ine J. /GvR

Zoeken