Actueel

Open inloop/eettafel Rozenhof

Categorie: Actueel
Geschreven: 21 december 2016

Senioren/ouderen fel tegen verplaatsen Open inloop/eettafel Rozenhof naar BMV

Op 18 november j.l. werd door een leidinggevende van “Het huis van de Wijk” een brief gestuurd aan de gebruikers waarin werd aangekondigd dat de open-inloop van de Rozenhof verplaatst zou worden naar de BMV. Tevens werd in deze brief aangekondigd dat de gemeente op 7 dec. hierover een voorlichtingsmiddag zou houden. Deze brief heeft bij de meeste senioren/ouderen voor heel veel onrust gezorgd. Niet alleen de bewoners maar ook vele senioren uit Velden en omgeving en de KBO afdeling Velden hebben duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met het voorstel van de gemeente. Via het plaatselijke informatieblad het ‘Klokje’ heeft voorzitter Ine Jacobs – de eerste keer persoonlijk en daarna namens de bewoners en de KBO Velden- het ongenoegen van de diverse partijen vertaald.

Lees meer: Open inloop/eettafel Rozenhof

Besturendag KBO Meijel 2021

Categorie: Actueel
Geschreven: 10 november 2021

Besturendag KBO regio goed georganiseerd in Meijel

Bij de KBO Limburg wordt jaarlijks in de diverse regio’s een Besturendag georganiseerd.

Onze regio betreft regio 3 en omvat totaal 20 KBO-afdelingen (omgeving Peel en Maas, Venlo en Beesel). Afgevaardigden van de diverse besturen worden dan uitgenodigd om bij elkaar te komen om overleg te plegen over zaken die bij de vereniging lopen. Zo van: ‘Hoe doen jullie dat?’ Ook is er door het regiobestuur tijd ingebouwd om stellingen aan de orde te stellen waar de afgevaardigde bestuursleden van de afdelingen op kunnen reageren  en die interessant zijn voor het hoofdbestuur van KBO Limburg om verder mee aan de slag te gaan. Afgesloten wordt met een diner.

Voor al deze zaken wordt door de regio een bijdrage van € 20,- per persoon gevraagd aan de diverse afdelingen.

Dit jaar is het KBO Meijel die de organisatie op woensdag 27 oktober 2021 voor haar rekening neemt.

Totaal geven zich 13 afdelingen (70 deelnemers) op. Van onze afdeling nemen 5 personen  deel aan deze activiteit.

Omdat corona op de dagen voor de activiteit toch wat heviger is, hebben zich nog enkele deelnemers afgemeld. Maar hoe dan ook: op de betreffende dag verschijnen ruim 50 deelnemers die in 4 groepen worden verdeeld.

Elke groep krijgt een groepsleider aangewezen en totaal bezoeken we deze middag 4 interessante objecten  in Meijel. Elk object heeft mooie bezienswaardigheden en een eigen verhaal dat ter plaatse door 1 of 2 deskundige vrijwilligers wordt verteld. Elke groep begint bij een ander object en verplaatst zich na een uur naar het volgende. In dat uur brengt de groepsleider ook nog de stelling ter sprake. Zodoende rouleren de diverse groepen en komen er niet te veel mensen gelijktijdig bij elkaar.

 

Onderstaand heel beknopt de objecten die alle groepen deze middag bezoeken. Op 3 plaatsen brengt Ger Timmermans (voorzitter regio 3) een stelling in waarop onze groep 4 kan reageren. De inbreng van de diverse groepen neemt voorzitter Ger mee naar het hoofdbestuur van KBO Limburg.

Lees meer: Besturendag KBO Meijel 2021

Activiteiten KBO weer opgestart.

Categorie: Actueel
Geschreven: 22 augustus 2021

Activiteiten KBO voorzichtig weer opgestart

Vanaf maart 2020 zijn er door de corona beperkingen (vrijwel) geen activiteiten meer voor de leden van de KBO Velden. Een van de laatste activiteiten die wij hebben gehouden is de Algemene Leden Vergadering. In het “Wapen van Velden” Om de binding met onze leden in deze moeilijke corona periode te behouden hebben we toch steeds onze nieuwsbrief uitgebracht. Uit reacties van onze leden blijkt dat een en ander als zeer positief wordt ervaren. Na de aangekondigde versoepeling van de corona beperkingen door de Rijksoverheid is het dagelijks bestuur op 26 mei 2021 bij elkaar gekomen om het plan van aanpak van de (twee) wekelijkse activiteiten voor onze leden te bespreken. Onze voorzitter Ine heeft dit plan aan de diverse partijen kenbaar gemaakt. Belangrijk is en blijft dat bepaalde maatregelen zoals het afstand houden van elkaar, ontsmetten van handen en toestellen van toepassing blijft. Onderstaand wordt heel beknopt een opsomming van dit plan van aanpak weergegeven.

Gymnastiek: Op donderdag 10 juni  starten beide gymgroepen.

Volksdansen: Maandag 21 juni is de eerste bijeenkomst.

Country-en Linedance: Op woensdag 7 juli wordt weer begonnen.

Koersballen: Begint op vrijdag 18 juni in de ‘Rozenhof’.

Kienen: Ook in de ‘Rozenhof’ begint op woensdag 7 juli het kienen.

Biljarten: Een van de eerste activiteiten die worden opgestart is het biljarten in ‘ De Vilgaard’.

Open eettafel in de ‘Rozenhof’ wordt voor het eerst weer gehouden op dinsdag 8 juni.

 

Op de foto’s kunt u zien dat de biljarters en de gymgroepen weer volop bezig zijn met de activiteiten biljarten en gymen.